Dịch vụ

Người tìm việc

Quy trình giới thiệu việc làm

Mời bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách Đăng ký trên Web, thông qua điện thoại hoặc E-mail… Tư vấn viên của công ty chúng tôi sẽ phỏng vấn các bạn, và tư vấn nghề nghiệp cũng như giới thiệu các công việc thích hợp cho bạn.
※Chúng tôi cung cấp các dịch vụ miễn phí như đăng ký, phỏng vấn và trao đổi…

 1. Đăng ký trên WEB – Gọi điện – Gửi E-mail Tham gia tự kiểm tra/FB
  ※Chỉ áp dụng đối với các ứng viên có nguyện vọng
 2. Phỏng vấn – Đánh giá năng lực – Giới thiệu công việc
 3. Tiến cử (Công ty chúng tôi) – Tuyển chọn hồ sơ (Công ty tuyển dụng)
  Phỏng vấn (Công ty tuyển dụng)
  ※Tùy doanh nghiệp có thể phỏng vấn 1 hoặc nhiều lần arrow
 4. Xem xét có tuyển dụng hay không (Công ty tuyển dụng)
 5. Điều chỉnh các điều kiện
 6. Theo dõi sau khi vào công ty

Tham dự kiểm tra trình độ

Đặc trưng dịch vụ của KHR là cho phép người đăng ký “Tự kiểm tra” dựa trên EQ (Lý thuyết chỉ số trí tuệ cảm xúc) và ※Chỉ áp dụng đối với các ứng viên có nguyện vọng, và tư vấn dựa vào kết quả kiểm tra.
Đây là bài kiểm tra đánh giá một cách khách quan thông qua bài kiểm tra khoảng 20 phút về giá trị hành động và đặc trưng giao tiếp của người đăng ký. Các nhân viên tư vấn, đã tham dự tập huấn, sẽ có mặt với vai trò là nhà phân tích của kiểm tra trình độ này để đánh giá trình độ, trao đổi rõ cho bạn biết về những “điểm mạnh” nên phát huy, những “điểm yếu” nên chú ý trong công việc, và đưa ra những lời khuyên cho ứng viên.

Danh sách công việc

Danh sách công việc