Relationship Management

Phương pháp đào tạo

Tối thiểu 60% thời lượng chương trình cho các hoạt động thực hành, phản hồi tại lớp. Bao gồm:
▪ Chia sẻ, hướng dẫn của Giảng Viên
▪ Thảo luận nhóm
▪ Đóng vai trên các tình huống cụ thể
▪ Làm việc theo nhóm, cặp
▪ Phản hồi của giảng viên

Nội dung đào tạo

Phần 1: Vòng tròn quan hệ

•Thực hành thảo luận đánh giá các mối quan hệ hiện tại

•Tháp nhu cầu vs Tháp mục tiêu

•Mẫu vòng tròn quan hệ

Phần 2: Phân loại, định giá các mối quan hệ

•Rác

•Chưa xác định

•Giá trị ngắn hạn

•Giá trị dài hạn

•Giá trị cốt lõi

Phần 3: Mục đích của các mối quan hệ

•Vô bổ

•Xã giao

•Ngắn hạn

•Dài hạn

•Cốt lõi

Phần 4: Gìn giữ các mối quan hệ

•Lắng nghe

•Chia sẻ

•Đồng cảm

•Động viên

•Giúp đỡ

Phần 5: Cải thiện các mối quan hệ

•5 tình trạnh của một mối quan hệ

•3 bước cần làm khi tranh cãi

•4 bước hóa giải mâu thuẫn

Phần 6: Khai thác, tạo giá trị

•Tâm sự, chia sẻ

•Lời khuyên, định hướng

•Nhu cầu ngắn hạn

•Mục tiêu dài hạn

•Học hỏi

•Cùng hợp tác

Phần 7: Thực hành, tương tác, thảo luận
THÔNG TIN LIÊN LẠC:

Email: training@kosaidovn.com

Tel: 024 6687 8381

Comment

  1. No comments yet.

  1. No trackbacks yet.

Danh sách công việc

Danh sách công việc